Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

W

Wielgoś, Mirosław
Winzenrieth, R., Med-Imaps
Winzenrieth, R., Med-Imaps, PTIB, Hopital Xavier Arnozan, Pessac

Y

Yachnyk, S.P., State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Yakovenchuk, N.M., Municipal Institution “Sumy Regional Clinical Hospital”, Sumy, Ukraine
Yakovlenko, V.V., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Krasnyi Lyman
Yakovleva, O.A., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Yakubenko, Ye.D., Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Yankouskaya, L.V., Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus
Yankovskaya, L.V., Grodno State Medical University
Yegudina, E.D., State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy», Dnipro, Ukraine
Yehudina, Ye.D., MD, PhD in medicine, associate professor, State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine. е-mail: elizavetaegudina@gmail.com; Phone+380990595475.
Yehudina, Ye.D., MD, PhD, professor, Head of the Educational Center, Clinic of Modern Rheumatology, Kyiv, Ukraine
Yehudina, Ye.D., MD, PhD in medicine, associate professor, State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine, е-mail: elizavetaegudina@gmail.com; phone: +38 (099) 059-54-75
Yehudina, Ye.D., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Yehudyna, Ye.D., Dnipropetrovsk State Medical Academy, Dnipropetrovsk
Yehudіna, Ye.D., Dnipropetrovsk Medical Academy, Dnipropetrovsk
Yeremik, N.E., orthopedist, the Department of spinal surgery, State Institution “Institute of Traumatology and Orthopaedics of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Yermolaieva, M.V., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Liman
Yermolaieva, M.V., Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine
Yeromik, M.E., State Institution “Institute of Traumatology and Orthopaedics of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Yershova, O.B., Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia
Yukhymchuk, О.A., State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv

Z

Zadorozhna, I.V., State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk
Zaitseva, O.Ye., National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kiev

626 - 650 of 663 Items    << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>